Partnerzy
 
 
 
  

 

 

Regulamin rezerwacji dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych

  1. Za grupę zorganizowaną uznaje się grupę złożoną z przynajmniej 5 osób.
  2. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.                                                                     
  3. W czasie dokonywania rezerwacji należy podać datę i godzinę przyjazdu oraz datę wyjazdu, ilość osób i ewentualnie rodzaj pokoju.

Należy również podać dane osoby zgłaszającej : imię i nazwisko, ewentualnie pełną nazwę instytucji, adres , numer telefonu kontaktowego.

Zgłoszenie nabiera status „rezerwacji wstępnej”.

  1. Rezerwacja wymaga wpłaty zaliczki w wysokości 25% wartości rezerwacji.

    Wpłaty zaliczki można dokonać na konto bankowe lub bezpośrednio w kasie Schroniska.

    Numer konta bankowego: 31 8907 1089 2002 1001 7252 0001

    Kod BIC SWIFT: POLUPLPR

    Wpłata zaliczki stanowi potwierdzenie rezerwacji oraz akceptację regulaminu Schroniska.

  1. W przypadku , gdy od daty zgłoszenia od daty przyjazdu okres wynosi:

    - od 1 do 2 miesięcy – zaliczkę należy wpłacić w ciągu 7 dni,

    - od 2 do 4 miesięcy -  zaliczkę należy wpłacić w ciągu 3 tygodni,

    - powyżej 4 miesięcy – zaliczkę należy wpłacić w ciągu 1 miesiąca.

    Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.

  1. Dyrektor Schroniska zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wpłaty zaliczki.
  2. W przypadku anulowania rezerwacji wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
  3. Jeśli z powodu ważnych i uzasadnionych przyczyn przyjazd do Schroniska w wybranym terminie nie jest możliwy, to po uzyskaniu zgody Dyrektora można przesunąć termin rezerwacji do 6 miesięcy bez utraty zaliczki.