Partnerzy
 
 
 
  
 

1. Doba w schronisku trwa od godz. 17.00 do godz. 10.00 dnia następnego.

2. Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godzinach od 17.00 do godziny 21.00), okazują dokumenty tożsamości, wpisują się do księgi meldunkowej oraz regulują( z góry) należne opłaty wg cennika.

3. Ze schroniska korzystać można nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba, że są wolne miejsca i dyrektor schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.

4. W godzinach między 22.00 a 6.00 rano w schronisku obowiązuje bezwzględna cisza.

5. Wychodzenie i przychodzenie podczas ciszy jest zabronione.

6. Picie alkoholu, używanie środków odurzających i uprawianie gier hazardowych jest zabronione.

7. Palenie tytoniu w budynku schroniska jest zabronione. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie są wpuszczane do schroniska, w przypadku wcześniejszej rezerwacji lub wpłaty, należność za noclegi nie jest zwracana.

8. Używanie grzałek elektrycznych, otwartego ognia, manipulowanie przy lampach, kontaktach elektrycznych i czujnikach przeciwpożarowych jest zabronione .

9. Przemieszczanie sprzętu w sypialniach jest zabronione.

10. Łóżko należy zostawić w takim stanie w jakim się je zastało.

11. Mieszkańcy powinni obowiązkowo pobrać w recepcji bieliznę pościelową, spać w niej w wyznaczonych pokojach oraz zdać ją w recepcji przy opuszczaniu schroniska. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.

12. Przygotowanie posiłków powinno odbywać się wyłącznie w kuchni a spożywanie w jadalni (nie w pokojach).

13. Za zniszczenia i straty wynikłe w czasie korzystania z urządzeń schroniska odpowiada kierownik grupy, względnie osoba indywidualna, która stratę spowodowała.

14. Kierownik grupy obowiązany jest nocować w schronisku razem z podopiecznymi.

15. W schronisku obowiązuje schludny i estetyczny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie.

16. Przy każdorazowym opuszczeniu budynku klucz od drzwi pokoju należy zostawić w recepcji.

17. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować usunięcie ze schroniska bez zwrotu dokonanych wpłat za usługi.

18. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań dyrektora schroniska.

*· Przypominamy, że schronisko jest placówką oświatową