Partnerzy
 
 
 
  

 

 
  1. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w Schronisku i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
  2. Ustalenie obszaru, w którym przebywał i poruszał się zakażony/chory klient. Przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z obowiązującą procedurą oraz zdezynfekowanie powierzchni, których mógł dotykać (klamki, poręcze etc.)