Partnerzy
 
 
 
  
 

CENNIK OPŁAT ZA NOCLEG W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY

L.p.

Wyszczególnienie

Pokój

1 osobowy

Pokój

2 – 3

osobowy

Pokój

wielo-osobowy

1

Dzieci i młodzież szkolna i akademicka, nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup turystycznych

1 nocleg

30,00 zł

26,00 zł

24,00 zł

2

Kolejne noclegi

23,00 zł

20,00 zł

18,00 zł

3

Dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup turystycznych jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego

1 nocleg

27,78 zł

24,07 zł

22,22 zł

4

Kolejne noclegi

21,30 zł

18,52 zł

16,67 zł

5

Dzieci i młodzież szkolna i akademicka, nauczyciele i opiekunowie zorganizowa-nych grup turystycznych – ze zniżką PTSM

1 nocleg

24,00 zł

20,80 zł

19,20 zł

6

Kolejne noclegi

18,40 zł

16,00 zł

14,40 zł

7

Pozostałe osoby

1 nocleg

33,00 zł

32,00 zł

29,00 zł

8

Kolejne noclegi

26,00 zł

25,00 zł

22,00 zł

9

Pozostałe osoby – ze zniżką PTSM

1 nocleg

26,40 zł

25,60 zł

23,20 zł

10

Kolejne noclegi

20,80 zł

20,00 zł

17,60 zł

11

Pobyt dzienny za osobę

8,00 zł

12

Opłata za ognisko

25,00 zł

13

Opłata za ognisko dla jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego.

20,33 zł

 Nr konta bankowego: 31 89071089 2002 1001 7252 0001

Ceny ustalone w pozycjach: 1, 2, 5, 6, 7-11 zawierają 8% podatek VAT.

Opłata za ognisko ustalona w pozycji 12 zawiera 23% podatek VAT.

Cena 1 noclegu zawiera koszty bielizny pościelowej.

Usługi dla dzieci i młodzieży szkolnej, nauczycieli i opiekunów zorganizowanych grup turystycznych jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego nie podlegają VAT.

Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2017r. – Uchwała nr 359/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 30.12.2016r.