Partnerzy
 
 
 
  

 

 
Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze Św. Anny pani Danuta Kupny  podpisała umowę  ze Spółką Moszna Zamek, która  dotyczy wzajemnego świadczenia sobie usług polegających na zamieszczeniu reklamy drugiej strony na własnym terenie i udostępnianiu folderów reklamowych,  a także ekspozycji materiałów informacyjno-promocyjnych w miejscu dostępnym dla gości odwiedzających obiekt i korzystających z naszych usług. Każda ze stron w ramach promocji swojego partnera zobowiązuje się do realizacji wspólnych przedsięwzięć lub wspierania inicjatyw partnera wynikających z harmonogramu ich działania na przykład konkursy, festyny,  dni otwarte obiektu i tym podobne. 
W imieniu spółki Moszna-Zamek umowę podpisał Prezes Tomasz Ganczarek oraz Wiceprezes pani Agnieszka Zagola,  a w imieniu SSM dyrektor Danuta Kupny.